Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018

Đăng bởi: admin, ngày 24/09/2018 10:25 AM

I. Về tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2018    

Trong tháng 7 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.262 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 122.097 tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng 6 năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 10,84 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 là 114.976 lao động, tăng 19,9% so với tháng trước.   

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 7 trên cả nước là 2.970 doanh nghiệp, tăng 9,0% so với tháng 6 năm 2018.

   

Biểu đồ 1. So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp

So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp của tháng 7 với tháng 6/2018 tại biểu đồ 1 cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 2.442 doanh nghiệp, tăng 7,3%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 5.530 doanh nghiệp, giảm 14,7% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.085 doanh nghiệp, giảm 1,0%.

II. Về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2018               

1. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2018

- Về tình hình chung:     

Trong 7 tháng đầu năm, cả nước có 75.793 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 771.064 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2018 đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm nay là 623.518 lao động, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

 

Biểu đồ 2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm giai đoạn 2014 - 2018

Có thể thấy tại Biểu đồ 2, số doanh nghiệp và số vốn đăng ký mới trong 7 tháng đầu năm liên tục tăng với tốc độ tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2014 – 2018. So sánh giữa 7 tháng đầu năm 2018 với 7 tháng đầu năm 2014, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,8 lần và số vốn đăng ký tăng gần 3,0 lần. Điều này cho thấy, Chính phủ luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp.

Về số vốn đăng ký trong 7 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế là 2.231.530 tỷ đồng tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 771.064 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.460.466 tỷ đồng với 25.057 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.  

- Theo quy mô vốn:

Bảng 1. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo quy mô vốn (Đơn vị: DN) 

TT

Quy mô vốn đăng ký

7 tháng đầu

năm 2017

7 tháng đầu

năm 2018

7 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ (%)

Tổng số

72.953

75.793

3,9

1

0-10 tỷ đồng

65.766

67.874

3,2

2

10-20 tỷ đồng

3.639

3.985

9,5

3

20-50 tỷ đồng

1.916

2.046

6,8

4

50-100 tỷ đồng

771

949

23,1

5

Trên 100 tỷ đồng

861

939

9,1

- Theo vùng lãnh thổ:Số liệu thống kê tại Bảng 1 cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2018 tất cả các quy mô vốn đăng ký đều có tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: quy mô vốn đăng ký từ 50-100 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 23,1%; tiếp đến là từ 10-20 tỷ đồng tăng 9,5%;... quy mô vốn đăng ký từ 0-10 tỷ đồng có tỷ lệ tăng thấp nhất là 3,2%. Mặc dù, có tỷ lệ tăng thấp so với các quy mô vốn đăng ký khác nhưng quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng lại có số lượng đăng ký nhiều nhất là 67.874 doanh nghiệp, chiếm 89,5% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới.        

Bảng 2. Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vốn và lao động theo vùng lãnh thổ

TT

Nội dung

7 tháng đầu năm 2017

7 tháng đầu năm 2018

7 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ (%)

Số lượng (DN)

Vốn

(tỷ đồng)

Lao động (người)

Số lượng (DN)

Vốn

(tỷ đồng)

Lao động (người)

Số lượng

Vốn

Lao động

Tổng số

72.953

690.738

720.772

75.793

771.064

623.518

3,9

11,6

-13,5

1

Đồng bằng

Sông Hồng

22.301

167.121

226.529

22.578

225.141

200.690

1,2

34,7

-11,4

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến

Anh Út

0909 800 099 Điện thoại: 0909 800 099

info@dichvucongty.com Email: info@dichvucongty.com

van_ut2002.yahoo.com Skype: van_ut2002.yahoo.com

Video

Thống kê

Đang online: 5 Đang online: 5

Trong ngày: 9 Trong ngày: 9

Truy cập tháng: 408 Truy cập tháng: 408

Tổng truy cập: 231739 Tổng truy cập: 231739

2018 Copyright © Thành lập Công Ty | Tư vấn đầu tư Việt Nam . All rights reserved. Design by doctorweb.vn